7 przewag infrastruktury scale-out

W sytuacji, gdy konieczne jest zoptymalizowanie zadań działu IT i zapewnienie efektywnego zarządzania danymi, tradycyjne infrastruktury skalowalne pionowo (scale-up), mogą stwarzać wiele problemów. Zwiększenie pojemności infrastruktury przez dodawanie kolejnych elementów skalowalnych pionowo powoduje znaczny wzrost kosztów oraz pojawienie się problemów z odnalezieniem potrzebnych danych. Problem stanowią też kwestie ustalenia dostępu i ochrony przechowywanych danych, zwłaszcza wtedy, gdy używamy wielu produktów, z oddzielnym silosem danych w każdym z nich.

Nowoczesne podejście do ochrony danych i zarządzania nimi, oparte na skalowaniu poziomym (scale-out), pozwala wyeliminować trudne wymiany sprzętu i uniknąć konieczności zarządzania odseparowanymi silosami danych. Automatyzacja zapewniana przez skalowanie poziome umożliwia, w dłuższej perspektywie, oszczędność czasu i pieniędzy. Nowa technologia scale-out , wykorzystywana do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, może pomóc w osiągnięciu elastyczności i efektywności ekonomicznej w lokalnym datacenter oraz w chmurze.

Infrastruktura skalowalna poziomo umożliwia stworzenie w datacenter, ujednoliconej, nowoczesnej, lokalnej platformy do ochrony danych i zarządzania nimi. Platforma taka, swoją  elastycznością i skalowalnością, nie ustępuje chmurze obliczeniowej.

Oto siedem powodów przemawiających za rozwiązaniami, do ochrony i zarządzania danymi, opartymi na skalowaniu poziomym.

1.    Standaryzacja i uproszczenie zarządzania

Pojedynczą infrastrukturą skalowalną poziomo zarządza się w sposób scentralizowany przy użyciu jednej, ujednoliconej konsoli, która umożliwia działowi IT stosowanie standaryzowanych reguł, funkcji automatyzacji, a nawet narzędzi samoobsługowych do obsługi wszystkich danych w przedsiębiorstwie. Pozwala to uniknąć problemów związanych z zarządzaniem wieloma wyspecjalizowanymi rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Takie podejście obniża koszty zarządzania, minimalizuje ryzyko, a także ułatwia spełnianie wymagań w zakresie zgodności z przepisami.

2.    Większe możliwości przenoszenia danych

Aby uzyskać prawdziwie elastyczną infrastrukturę, należy umożliwić łatwą migrację danych. Pozwoli to korzystać z nowych technologii lub obniżyć koszty. Tradycyjne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i przechowywania danych mają tylko ograniczone możliwości przenoszenia danych między warstwami pamięci masowej i w obrębie odseparowanych zbiorów danych w celu optymalizacji wykorzystania tej pamięci. Architektury skalowalne poziomo umożliwiają łatwe i bezproblemowe przenoszenie danych. Mogą one również uprościć przenoszenie danych do chmury, w obrębie chmury lub z jednej chmury do drugiej. Daje to możliwość uniezależniania się od konkretnej platformy lub jednego dostawcy.

3.    Udostępnienie usług porównywalnych z chmurowymi

Rozwiązanie skalowalne poziomo umożliwia użytkownikom i aplikacjom natychmiastowy dostęp do danych przy użyciu standardowego interfejsu. Dotyczy to wszystkich zarządzanych danych — zarówno przechowywanych w centrum przetwarzania danych, jak i w chmurze. Można obsłużyć nawet najbardziej wymagające żądania zgłaszane przez wielu użytkowników lub wiele aplikacji, ponieważ dostępność usługi jest porównywalna ze środowiskami chmurowymi.

4.    Minimalizacja ryzyka

Złożoność tradycyjnych architektur skalowalnych pionowo może prowadzić do wydłużenia przerw w pracy aplikacji. Starzejąca się infrastruktura i niestandardowe skrypty mogą powodować wiele nieplanowanych przestojów. Zastosowanie nowoczesnej architektury scale-out zwiększa odporność na awarie, a tym samym pozwala ograniczyć ryzyko przestojów i znacznie zwiększyć dostępność. W infrastrukturze skalowanej poziomo, łatwiejsze jest wdrożenie spójnych, ujednoliconych reguł i funkcji automatyzacji do obsługi wszystkich danych korporacyjnych — bez względu na to, gdzie są one przechowywane — w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

5.    Niższe koszty utrzymania infrastruktury

Choć tradycyjna infrastruktura do ochrony danych składa się z wielu warstw sprzętu, to wiele przedsiębiorstw instaluje dodatkowe produkty do ochrony aplikacji i danych, dostosowane do określonych zastosowań. W efekcie otrzymujemy złożoną, trudną do skalowania infrastrukturę, wymagającą częstych aktualizacji, co praktycznie uniemożliwia zarządzanie nią w sposób wydajny i generuje nieprzewidywalne koszty. Technologia scale-out pozwala wyeliminować wiele warstw i zastąpić je jednym rozwiązaniem obsługującym wszystkie aplikacje, lokalnie i w chmurze. Dzięki ujednoliconej ochronie danych infrastruktura skalowalna poziomo może wyeliminować niespodziewane wymagania budżetowe oraz wyzwania związane z rozwojem, typowe dla punktowych produktów opartych na infrastrukturze skalowalnej pionowo.

6.    Większa odporność na błędy i dostępność

Wyeliminowanie wielu warstw infrastruktury sprzętowej i programowej pozwala na zminimalizowanie ryzyka przestojów, poprawienie dostępności danych oraz ograniczenie potencjalnych źródeł awarii. Infrastruktura skalowalna poziomo często wykorzystuje metodę nadmiarowego zapisu rasure coding, które zapewnia dostępność danych nawet w przypadku awarii napędu lub węzła. Na potrzeby implementacji procedur Disaster Recovery (DR) wiele rozwiązań do ochrony danych opartych na infrastrukturze skalowalnej poziomo obsługuje klastry rozproszone geograficznie, dane są więc dostępne zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

7.    Rozwiązania samoobsługowe

Ochrona danych może być uciążliwa i skomplikowana, może też wymagać zaangażowania wielu zasobów. Infrastruktura skalowalna poziomo, która wykorzystuje ujednoliconą platformę do ochrony danych, umożliwia automatyzację i koordynację złożonych zadań, przez co zwiększa efektywność i minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego. Ujednolicona infrastruktura skalowalna poziomo może również obsłużyć automatyzację przepływów pracy, dzięki czemu czasochłonne i powtarzające się operacje można zmienić w płynne, wydajne procesy.

Infrastruktura skalowalna poziomo ma cechy podobne do chmurowych rozwiązań do obsługi dodatkowej pamięci masowej, w tym funkcji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Dzięki skalowaniu poziomemu, podczas obsługi obciążeń dodatkowych można jeszcze bardziej przybliżyć się do celu, jakim jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli zrealizować założenia transformacji cyfrowej.

Zrozumienie, jak ważne korzyści może przynieść korzystanie z infrastruktury skalowalnej poziomo w przedsiębiorstwie, ma kluczowe znaczenie dla jego zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura taka udostępnia firmom nowe możliwości ochrony i użytkowania danych. Ułatwia też efektywny, niezawodny dostęp do danych niezależnie od ich lokalizacji.


Autorem powyższego tekstu jest Hope D’Amore z Działu Marketingu Rozwiązań (Solutions Marketing Intern) firmy Commvault

Dodaj komentarz