Axis współpracuje z Milestone by jeszcze lepiej identyfikować pojazdy

Axis współpracuje z Milestone by jeszcze lepiej identyfikować pojazdy

Axis Communications współpracuje z firmą Milestone — światowym liderem w obszarze systemów zarządzania materiałem wizyjnym (VMS). Wspólnie oferują jeszcze skuteczniejszy sposób wyszukiwania, pobierania, identyfikowania i udostępniania materiału wizyjnego dotyczącego pojazdów.

Korzystając z wtyczki AXIS Optimizer for Milestone XProtect® przeznaczonej do prac wyjaśniających, można już sprawnie wyszukiwać materiał wizyjny w systemie Milestone XProtect. Za pomocą tego bezserwerowego, opartego na kamerach rozwiązania, operatorzy systemów VMS mogą zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy, np. analizując dane z miejskich ulic. Kamery Axis z wbudowanymi narzędziami do analiz LPR (Licence Plate Recognition) przekazują szeroką gamę metadanych — takich jak typ pojazdu, jego marka, kolor itp. — które następnie są przechowywane w bazie danych systemu VMS. Zgromadzenie wszystkich typów danych w jednej bazie wyszukiwania umożliwia szybkie, łatwe i efektywne prowadzenie prac wyjaśniających.

Mnogość kryteriów wyszukiwania

Wiele kamer Axis umożliwia wykorzystanie w nich aplikacji ACAP (AXIS Camera Application Platform). Jest to otwarta platforma aplikacji umożliwiająca partnerom programistycznym opracowywanie aplikacji, które mogą być pobierane i instalowane w kamerach sieciowych oraz wideoenkoderach Axis. Pierwsza wersja wtyczki AXIS Optimizer do prac wyjaśniających koncentruje się na aplikacjach ACAP z zakresu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR). Umożliwia ona wyszukiwanie w systemie Milestone XProtect metadanych pojazdów pochodzących z oferowanej przez Axis aplikacji AXIS License Plate Verifier oraz z aplikacji ACAP LPR, udostępnianych przez Vaxtor i FF Group. Połączenie tych danych sprawia, że użytkownik systemu XProtect może przeszukiwać materiał wizyjny na podstawie wielu kryteriów:

•          Typu pojazdu, jego marki, modelu, koloru i prędkości;

•          Numerów tablic rejestracyjnych i kraju pochodzenia;

•          Daty i godziny zarejestrowania materiału wizyjnego.

Praktyczne zastosowania tego rozwiązania obejmują:

•          Egzekwowanie przepisów dotyczących prędkości, pasów ruchu i sygnalizacji świetlnej;

•          Zarządzanie ruchem na drogach;

•          Pobór opłat drogowych;

•          Wyjaśnianie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym ;

•          Dbanie o bezpieczeństwo parkingów.

Szybkie i dokładne wyniki

Rozwiązanie umożliwia gromadzenie ważnych danych o ruchu drogowym i zarządzanie wszystkimi związanymi z nimi aspektami — od automatycznego wykrywania tablic rejestracyjnych, po uzyskiwanie wyników potrzebnych podczas prac wyjaśniających. Operacje detekcji, rozpoznawania i klasyfikacji pojazdów oraz tablic są wykonywane w kamerze, z której następnie dane trafiają do systemu VMS.

Przetwarzanie metadanych i zarządzanie nimi przy użyciu kamer IP zasilanych przez Ethernet (technologia PoE) obniża koszty w porównaniu z przetwarzaniem ich na serwerze. Ponadto każda aplikacja w ramach platformy ACAP i kamera są zoptymalizowane pod kątem zapewnienia wysokiej jakości materiału wizyjnego i analiz, dzięki takim funkcjom jak zoom optyczny, automatyczne ustawianie ostrości, OptimizedIR, elektroniczna stabilizacja obrazu, czy sterowanie czasem otwarcia migawki. W zależności od używanej aplikacji w ramach platformy ACAP można uzyskać współczynnik detekcji przekraczający nawet 97% oraz współczynnik rozpoznania sięgający 95%.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.axis.com/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/

Dodaj komentarz