azotowanie stali

Azotowanie stali – na czym polega?

Stal to jeden z najpopularniejszych stopów, które wykorzystywane są w przemyśle. Gdy nie zostanie on poddany żadnej obróbce jest on jednak podatny na korozję, czy też bardzo giętki. Dlatego wykorzystywane są takie procesy jak na przykład hartowanie bądź azotowanie stali. Na czym polega ten drugi proces i jak działa?

Czym jest azotowanie stali?

Proces taki jak azotowanie stali to proces z zakresu obróbki cieplno-chemicznej tego popularnego stopu. Podobnie jak w wypadku innych procesów obróbki tak samo azotowanie stali wykonuje się po to, by materiał ten nabrał nowych właściwości i lepiej nadawał się do wykorzystania.

Azotowanie stali to jednak jeden z zaledwie wielu procesów, którym poddawana jest stal. Stosowana jest na przykład obróbka mechaniczna tego stopu taka jak hartowanie stali, czy też stabilizowanie, przesycanie, ulepszanie cieplne bądź odpuszczanie. W ten sposób materiał ten jest znacząco wzmacniany.

Dlaczego wykonuje się azotowanie stali?

Tak samo jak przy innych procesach obróbki cieplnej, chemicznej czy też mechanicznej stali jej azotowanie ma na celu poprawę jej właściwości. W tym przypadku pozytywnie wpływa ono na zwiększenie twardości stali, a także odporności zmęczeniowej. Najważniejsze zalety takiego procesu to jednak zwiększenie odporności na korozję oraz odporności zmęczeniowej.

Na czym polega azotowanie stali?

Istnieje wiele odmian azotowania stali. Rodzajów jest aż pięć i różnią się one wykorzystywanymi do tego materiałami. Jednym z przykładów jest na przykład gazowe azotowanie stali, w wyniku którego dochodzi do rozpuszczania azotu i powstawania twardych azotków.

Wykorzystywane są również plazmowe procesy azotowania, które charakteryzują się niskim ciśnieniem i wykorzystaniem azotu, wodoru, a czasem nawet i węgla. Azotowania dokonuje się również w złożach fluidalnych przy pomocy kąpieli solnej. Inne odmiany to azotowanie jonowe, które nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz azotowanie w proszkach.

Dodaj komentarz