Inwestycja w akcje

Czy to dobry moment na inwestowanie w akcje?

Kolejne tygodnie następujące po marcowym dołku były okresem bezprecedensowych wzrostów na rynkach akcyjnych. W szczególności w przypadku rynku polskiego, stało się to również za sprawą powrotu na rynek inwestorów indywidualnych. Jak raportują wybrane biura maklerskie, ilość rachunków otwieranych w marcu i kwietniu wzrosła nawet kilkunastokrotnie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, jak też kilkukrotnie do lutego i stycznia tego roku. Czy obecnie więc moment na inwestowanie w akcje jest dobry?

Aktywność inwestorów na rynku wzrosła w okresie marzec – kwiecień br. o 100-200%, w zależności od biura maklerskiego, w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy tego roku.

– Przypadek Polski jest o tyle szczególny, że w ostatnich kilku latach aktywność giełdowa statystycznego inwestora znacząco spadła, tak naprawdę nigdy nie wracając do poziomu z czasów największych prywatyzacji czy okresu hossy lat 2006-2008 – komentuje Kamil Hajdamowicz, zarządzający aktywami Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

W kwietniu tego roku obroty na GPW wzrosły o 71% r/r

W okresie marzec-kwiecień wzrost ten wyniósł 65%. Aktywność inwestorów w marcu i kwietniu była również o niemal 39% wyższa od stycznia i lutego bieżącego roku. Liczby mówią same za siebie, a wzrost zainteresowania GPW jest więcej niż widoczny. Umiarkowany entuzjazm inwestorów widoczny jest również w przypadku funduszy inwestycyjnych. Przewaga nabyć nad umorzeniami w kwietniu wyniosła, w przypadku wszystkich funduszy akcyjnych, ponad 600 mln PLN. Dla przypomnienia, w marcu inwestorzy umorzyli ponad 1 mld PLN z samych funduszy akcyjnych.

Skąd popularność akcji w ostatnim okresie?

Jednym z powodów są drastyczne obniżki stóp procentowych, które bezpośrednio przełożyły się na duży spadek oprocentowania lokat. Co prawda realne stopy procentowe (tj. po uwzględnieniu inflacji) są w Polsce ujemne od dłuższego czasu, ale ta tendencja była przez długi czas ignorowana, gdy można było zarobić na lokacie nominalnie 1,5-2%. Obecnie, pomijając wszelkiego rodzaju promocje, najbardziej atrakcyjne standardowe lokaty są oprocentowane w przedziale 0,6%-1,4%, a średnio są to wartości dużo niższe. Należy też zauważyć, że przed kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 na GPW niewiele się działo. Stopa zwrotu z indeksu WIG w miesiącach sierpień – styczeń, czyli 6 miesięcy poprzedzających spadki (które na GPW zaczęły się nieco wcześniej), wyniosła -3%.

– Oczywiście nie wszyscy inwestują środki w akcje. Rynek nieruchomości, pomimo pewnych perturbacji, dalej wydaje się atrakcyjny. Detaliczne obligacje skarbowe do końca kwietnia również oferowały w miarę przyzwoite oprocentowanie. Rynek akcji, przynajmniej w okresie podwyższonych obrotów, gwarantuje jednak płynność i pozwala szybko wyjść z inwestycji – dodaje Kamil Hajdamowicz.

Czy obecnie jest dobry moment na inwestowanie w akcje?

Dlaczego inwestować obecnie w akcje?

1)     Mamy niskie oprocentowanie lokat bankowych, generujące realne straty wartości posiadanych środków.

2)     Jest duża ilość pieniądza w gospodarce, z uwagi na przysłowiowy „dodruk” pieniądza przez banki centralne

3)     Widzimy postępujący powrót do normalnego życia po okresie zamknięcia gospodarek.

4)     Na wielu rynkach, w tym w Polsce, w dalszym ciągu istnieje przestrzeń do wzrostów.

5)     W przyszłym roku możliwe jest odbicie gospodarcze, a rynki akcji dyskontują przyszłość

Dlaczego nie inwestować obecnie w akcje?

1)     Spora część wzrostów już się dokonała, część rynków znajduje się w okresie przesilenia.

2)     Nie znamy wszystkich negatywnych skutków zamknięcia gospodarek oraz możliwego dalszego przebiegu pandemii.

3)     Rynki akcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, znajdują się blisko rekordowych poziomów, co w przypadku pojawienia się negatywnej informacji może skłonić inwestorów do realizacji zysków.

4)     Zyski spółek w najbliższych kwartałach mogą drastycznie spaść, co sprawia, że obecny wyceny są już bardzo wymagające.

5)     Koszty dzisiejszego zaangażowania finansowego w walkę z pandemią niestety negatywnie wpłyną na gospodarkę w przyszłości.

6)     W dalszym ciągu prawdopodobna jest druga fala korekty, która stworzy nowe okazje inwestycyjne.

– Jak widać, nie ma dobrej podpowiedzi, czy obecnie wchodzić na rozpędzony rynek akcji. Warto też pamiętać, że wbrew klasycznym teoriom inwestorzy często ignorują zarówno pojawiające się negatywne informacje, jak i sygnały ostrzegawcze, że otoczenie się pogarsza. Pamiętajmy również, że zarówno decyzja o inwestowaniu, jak i jej brak wiąże się z określonym kosztem. W przypadku inwestycji jest to koszt ryzyka, w przypadku braku inwestycji jest to koszt utraconych korzyści, gdy rynki rosną – mówi Kamil Hajdamowicz.

Najłatwiej odpowiedzieć na pytanie, kiedy na pewno nie inwestować. Jest to mocno powiązane zarówno z naszą wiedzą i doświadczeniem inwestycyjnym, sytuacją materialną, jak i nastawieniem do ryzyka.  Najczęstsze błędy, które możemy popełnić przy inwestowaniu wynikają z naszych ograniczeń poznawczych i emocjonalnych, których możemy sobie nie uświadamiać, a mogą zaważyć o naszej porażce, bądź sukcesie.

Dodaj komentarz