Idealne cechy menedżera projektu

Jakie cechy powinien posiadać dobry menedżer projektu? Tylko odpowiednie zarządzanie zespołem jest gwarancją sukcesu każdego projektu, bez względu na branżę czy stopień zaawansowania projektu. Stanowisko menedżera powinna objąć osoba sumienna, odpowiedzialna i zaangażowana w każdy etap realizacji danego projektu. Do jej obowiązków może należeć też opieka nad konkretnym działem czy obszarem firmy, więc zdecydowanie musi być to osoba z doświadczeniem. Jakie jeszcze cechy powinien spełniać tzw. PM, czyli project manager?

Jaki powinien być menedżer projektu?

Dobry menedżer projektu przede wszystkim powinien dbać o to, aby każdy członek zespołu znał swoją oraz jego rolę na każdym etapie współpracy. Osoba na tym stanowisku powinna szanować każdego swojego współpracownika. Budowanie autorytetu to nie wszystko, jednak musi ona też umieć stawiać granice i potrafić podejmować decyzje, także te trudne i wymagające działania tu i teraz.

Co za tym idzie, menedżer powinien być także odporny na stres i presję czasu. Musi także umieć odpowiednio rozdzielać i planować zadania, aby zdążyć ze wszystkimi kluczowymi terminami. Nie trzeba chyba wspominać, że musi być to osoba o dużych umiejętnościach interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie.

Menedżer projektowy

Bardzo istotną kompetencją menedżera projektowego jest odpowiedzialność za wszystkich członków zespołu oraz finalny wygląd projektu czy wyniki konkretnych działań biznesowych. Poczucie odpowiedzialności powinno być widoczne także na poziomie zarządzania czasem oraz zadaniami poszczególnych członków zespołu. Musi on działać sprawnie jak dobrze naoliwiona maszyna. Im lepiej zorganizowany jest każdy etap projektu, tym efektywniejsza jest praca nad jego realizacją.

Project manager musi też umieć we właściwy sposób zarządzać dostępnym budżetem oraz wszystkimi wydatkami związanymi z realizacją projektu.

Współpraca z menedżerem projektu – odpowiedzi na potrzeby klienta

To, co zdecydowanie musi cechować dobrego project managera, to bardzo dobry research oraz dokładne zapoznanie się z potrzebami, wymaganiami oraz wizją klienta, który na wszystkich etapach prac jest osobą najważniejszą i decydującą. Zespół projektowy odpowiada na jego potrzeby, nierzadko tworząc kilka wersji konkretnego projektu, a ostateczna decyzja należy do klienta.

Menedżer projektu to także osoba, z którą klient najczęściej ma bezpośredni kontakt. To on przekazuje wszystkie wytyczne oraz wskazówki członkom zespołu, ponadto przekazuje klientowi wstępne i ostateczne wersje projektu. Musi być więc osobą maksymalnie zorientowaną co do jego wymagań, komunikatywną, a nierzadko także cierpliwą.

Dodaj komentarz