prowadzenie firmy

Kontrola PIP w firmie – jak przebiega?

PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy pełni funkcję kontrolowania i nadzorowania, czy przedsiębiorca lub inna jednostka działa zgodnie z prawem pracy. Sprawdza legalność zatrudnienia, zachowanie zasad BHP i odpowiedniego czasu pracy. Jeżeli działamy zgodnie z przepisami nie mamy się czego obawiać, gdy do drzwi naszej firmy zapuka kontrola PIP. Jak przebiega i jak się do niej przygotować? Podpowiadamy.

Czym jest kontrola PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana w 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego. Od tamtego momentu stoi na straży przestrzegania prawa pracy przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają w swoich firmach pracowników. Co roku urzędnicy mogą skontrolować nawet do kilkudziesięciu tysięcy różnych firm. Inspekcja PIP jest dokładnym sprawdzeniem, czy prezesi firm działają zgodnie z obowiązującymi zasadami. Urzędnik jest uprawiony do inspekcji i wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji.

Do celów takiej wizyty w konkretnym zakładzie pracy należy ustalenie stanu faktycznego, czyli w jaki sposób realizowane są prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrola w sprawie legalności zatrudnienia. Dodatkowo tworzona jest dokumentacja na podstawie ustaleń, przeprowadzonych przez urzędników.

Kiedy PIP może dokonać kontroli zakładu?

PIP w większości przypadków sprawdza te zakłady pracy, wobec których istnieją jakiekolwiek przesłanki świadczące o uchybieniach czy nieścisłościach. Najczęściej jest to kontrola PIP z donosu. Skargę mogą złożyć obecni lub byli pracownicy, którzy zostali niesprawiedliwie zwolnieni, pracują nadliczbowo czy nie otrzymują wynagrodzenia w terminie. Zdarza się również, że donos może złożyć nieuczciwa konkurencja.

Urzędnicy odwiedzają również te miejsca, dla których wskazany wysoki współczynnik niebezpieczeństwa ryzyka zawodowego. Chodzi tu o firmy w branży budowlanej, wydobywczej, przetwarzania odpadów oraz innych podobnych. Takie działanie prewencyjne ma na celu dowiedzenie się, czy zdrowie i życie pracowników nie jest w żaden sposób zagrożone.

Jak przygotować się do kontroli PIP?

Jeżeli prowadzimy swoje firmy w sposób należyty, lecz Państwowa Inspekcja Pracy i tak chce nas odwiedzić, warto się do tego dobrze przygotować. Aby wizyta urzędników była tylko formalnością dobrze jest uporządkować akta pracownicze oraz inną dokumentację w firmie. Warto także dokładnie poznać przepisy, takie jak te o upoważnieniu do kontroli. Terminy wymaganych szkoleń BHP i badań lekarskich również powinny być znane. Więcej informacji dotyczących kontroli PIP znajdziemy na stronie https://pragmago.pl/porada/kontrola-pip-w-firmie-co-sprawdza-i-jak-sie-do-niej-przygotowac/.

Dodaj komentarz