kodeks pracy a nadgodziny

Praca w sobotę według kodeksu pracy – wynagrodzenie czy dzień wolny?

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni znać swoje prawa i obowiązki, aby działać zgodnie z przepisami regulującymi sferę wynagrodzeń. Bardzo ważna jest przede wszystkim znajomość systemu wypłat również za pracę w dni ustalone jako wolne – nie tylko niedziele czy święta. Wolna jest też zazwyczaj sobota, a wezwanie wtedy pracownika wiąże się z odpowiednim działaniem ze strony przedsiębiorców. W jaki sposób zatem pracodawcy powinni rekompensować pracę w sobotę zgodnie z obowiązującym prawem?

Praca w sobotę a inny dzień wolny w zamian

Wynagrodzenie za pracę w sobotę reguluje przede wszystkim artykuł 1513 Kodeksu pracy. Pracownikowi, który z określonych ustawowo przyczyn zostaje wezwany do pracy w dzień wolny, należy się odpowiednia rekompensata. Jednocześnie trzeba podkreślić, że mowa o naruszeniu ustalonego umownie wymiaru i trybu pracy. W takiej sytuacji, pracownikowi w pierwszej kolejności należy się dzień wolny od pracy w innym, wyznaczonym zgodnie terminie. Przy czym termin ten musi się mieścić do końca danego okresu rozliczeniowego.

Co ważne, nawet jeśli praca w sobotę wynosiła tylko przykładowo 4 godziny, to i tak pracownikowi należy się pełny dzień wolny w zamian. Natomiast czasami, w wyjątkowych sytuacjach, niemożliwe jest udzielenie takiego dnia wolnego – na przykład pracownik przebywa już do końca miesiąca na zwolnieniu lekarskim. Wtedy pracodawca ma inną możliwość rekompensaty za sobotnią pracę.

Wynagrodzenie pieniężne za pracę w sobotę

Kiedy dojdzie do sytuacji, w której nie da się ustanowić innego wolnego dnia za pracę w sobotę, należy postępować według art. 1511 § 2 kodeksu pracy. W myśl tego przepisu, pracownikowi będzie się wówczas należeć zapłata wraz z dodatkiem zależnym od konkretnego przypadku. Zatem praca w sobotę według kodeksu pracy powinna być opłacona w następujący sposób:

  • za przepracowanie godzin mieszczących się w dobowej normie czasu pracy – dodatkowo 100% wynagrodzenia,
  • za przepracowanie godzin przekraczających dobową normę czasu pracy – dodatkowo 50% wynagrodzenia.

Trzeba też pamiętać, że nieco inaczej będzie wyglądać rozliczanie pracy, jeżeli przypadnie ona w sobotę w nocy, w niedzielę lub w dzień świąteczny, a także w dzień wolny, który był udzielony za wcześniejszą pracę w niedzielę lub dzień świąteczny. Wówczas pracownik, za każdą przepracowaną godzinę – nawet ponad ustaloną dobową normę – otrzymuje dodatek w wysokości 100% swojego wynagrodzenia.

Czy pracodawca może nie udzielić dnia wolnego za pracę w sobotę?

Co do zasady pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny za pracę wykonywaną w wolną sobotę. Dopiero w określonych w ustawie przypadkach można zamienić sposób rekompensaty za taką pracę na zapłatę wynagrodzenia wraz z odpowiednim dodatkiem. Jednak w poza wyjątkami, niewyznaczenie przez pracodawcę dnia wolnego za pracę w sobotę według kodeksu pracy, będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Za to przedsiębiorcom grozi kara grzywny w wysokości również określonej przepisami prawa pracy. Więcej informacji w tematyce wynagrodzeń dla pracowników i nie tylko, można naleźć na poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Dodaj komentarz