rejestracja wzoru uzytkowego

Wzór użytkowy – o czym mowa?

Pojęcie wzoru użytkowego ma dużo wspólnego z wynalazkiem. Dotyczyć może różnych produktów, ale nie jest ściśle przypisane do żadnego. Wzór użytkowy ma po prostu szersze znaczenie. Określa cechy produktu oraz definiuje jego użyteczność. Poza istniejącymi mogą powstawać nowe wzory, ale wymaga się od nich unikalności.

Wzór użytkowy – jak go zarejestrować?

Chcąc zarejestrować wzór użytkowy w Warszawie, najlepiej jest wcześniej zlecić jego ocenę kancelarii patentowej. Nie wszystkie wzory jakie zostaną opracowane spełniają zalecane normy. Wzór sprawdza się według wytycznych Urzędu Patentowego i jeśli spełniają je, można przejść do rejestracji.

W podobny sposób należy ocenić, zgłosić i zarejestrować np. wzór przemysłowy. Konkretne cechy takich rozwiązań nie mogą pokrywać się z tymi, które już istnieją. Do rejestracji nie nadają się wzory, których twórca nie wykaże możliwości użycia ich w wartościowy sposób.

Nazwa handlowa – czy również podlega ochronie?

Wszelkie wytwory traktowane jako własność przemysłowa mogą być objęte ochroną. Dostępna jest np. ochrona nazw handlowych, które opracowywane są w sposób twórczy i odkrywczy przez osoby lub firmy. Uaktywniona i trwająca ochrona zabezpiecza nazwę podobnie jak wynalazek na dwadzieścia lat.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją ww. własności lub z uzyskaniem ochrony warto zwrócić się do doradców patentowych lub rzeczników. Doradztwo patentowe dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych, usługi rzecznika z kolei pozwalają zyskać bardzo konkretną wiedzę na dany temat.

Ochrona wzorów użytkowych – na czym polega?

Zarejestrowany wzór użytkowy w Warszawie staje się prawnie własnością podmiotu, który dokonał rejestracji. Jakakolwiek inna osoba lub firma nie może zarejestrować takiego samego wzoru. Trzeba pamiętać o wniesieniu opłat za ochronę patentową wzoru w Polsce i w razie potrzeby również za granicą.

Podsumowując, wzór użytkowy może i powinien zostać zarejestrowany w odpowiednim urzędzie. Należy też zadbać o ochronę patentową. Dzięki temu nie będzie mógł zostać ponownie wykorzystany.

Dodaj komentarz