Znane i cenione produkty renowacyjne Baumit zmieniają nazwę

Znane i cenione produkty renowacyjne Baumit zmieniają nazwę

Oferta Baumit jest dostępna w 25 krajach. Jej niezwykle cenionymi elementami są produkty służące do renowacji, stosowane przez najbardziej wymagających wykonawców, inwestorów, architektów oraz dystrybutorów. Wszystko dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu Baumit, który w swojej ofercie szczególną uwagę poświęca materiałom mającym za zadanie odświeżenie lub rekonstrukcję już istniejących obiektów – zarówno tych typowych, jak i tych o szczególnej wartości historycznej.

– Aby ułatwić klientom orientację w naszych produktach renowacyjnych, w cenniku na rok 2020 podzieliliśmy je na trzy kategorie: „Program podstawowy” do typowej renowacji elewacji, „Program specjalistyczny” do renowacji obiektów zabytkowych, a także produkty dodatkowe do takich prac jak m.in. odsalanie i odgrzybianie murów czy usuwanie rys – wyjaśnia Aleksandra Gilewska, Marketing Manager w Baumit Polska.

Kolejnym etapem zmian wynikających z ułatwiania komunikacji oferty było uproszczenie i ujednolicenie nazewnictwa wybranych produktów. Odświeżenie objęło m.in. nazwy tynków renowacyjnych, które w nowych nazwach otrzymały wspólny człon „Sanova”. To inspirowane łacińskim „sanus” („zdrowy”) hasło trafnie oddaje charakter materiałów, które dzięki posiadanemu przez Baumit know-how skutecznie „uzdrawiają” obiekty nadgryzione zębem czasu. – Renowacja, aby przyniosła oczekiwane efekty, wymaga przemyślanego podejścia i planowania, w szczególny sposób w przypadku obiektów zabytkowych. Dlatego stawiamy na kompleksowość oferty, która uwzględnia wszystkie etapy prac – od oczyszczenia i przygotowania podłoża aż po wykonanie sztukaterii. Umożliwia to jak najlepsze odwzorowanie materiałów i projektów historycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki często słabego, zniszczonego podłoża – podkreśla Aleksandra Gilewska.

Od 1 marca 2020 r. nowe nazwy uzyskały następujące produkty do renowacji:

 • Baumit EinlagenTrassputz > Baumit Sanova MonoTrass 

tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

 • Baumit SelfporSanierputz SP 64 P > Baumit Sanova SP Grey

tynk renowacyjny drobnoziarnisty

 • Baumit SanierPutz Grob SP 64 G > Baumit Sanova SP Grano

tynk renowacyjny gruboziarnisty

 • Baumit Sanier Grundputz SG 68 > Baumit SanovaPor

tynk renowacyjny podkładowy

 • Baumit SanierVorspritz SV 61 > Baumit SanovaPre

obrzutka renowacyjna

 • Baumit SperrPutz SP 63 > Baumit SanovaBar

tynk renowacyjny uszczelniający

 • Baumit Klima RK 70 N > Baumit MultiFine RK 79

tynk wapienny zewnętrzny

 • Baumit ReCompact > Baumit SanovaPrimer 

wzmacniacz tynku

Od 1 marca 2020 r. produkty renowacyjne zostały podzielone na następujące podgrupy:

Program podstawowy: renowacja elewacji

 • MC 55W – zaprawa przyczepna
 • HM 50 – zaprawa przyczepna
 • Sanova MonoTrass – wapno hydrauliczne z trasem

Program specjalistyczny: renowacja obiektów zabytkowych

 • SP Grey – tynk renowacyjny drobnoziarnisty
 • SP Grano – tynk renowacyjny gruboziarnisty
 • SanovaPor – tynk renowacyjny podkładowy
 • SanovaPre – obrzutka renowacyjna
 • SanovaBar – tynk renowacyjny uszczelniający
 • MultiFine RK 70 – tynk wapienny zewnętrzny
 • Klima RK 39 – tynk wapienny zewnętrzny
 • Klima RK 38 – tynk wapienny wewnętrzny
 • SM 86 – zaprawa sztukatorska
 • FG 88 – zaprawa sztukatorska gruboziarnista
 • FF 89 – zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
 • SG 87 – zaprawa do odlewów sztukatorskich
 • TrassitPlus – hydrauliczne wapno trasowe
 • TrassitZement – cement portlandzki z trasem

Produkty dodatkowe:

 • Antisulfat – środek do odsalania murów
 • MultiPrimer – podkład wgłębny
 • SanovaPrimer – silikantowy wzmacniacz tynku
 • FungoFluid – preparat do usuwania glonów i grzybów
 • ReClean – środek do czyszczenia elewacji
 • FillPrimer – podkład wypełniający rysy

Dodaj komentarz